/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/10/04/#ubuntu-se.txt

propusgod morgon mina herrar :)08:17
Barreoch damer =)08:43
propusokej och damer :)09:03
Hundmeh11:09
HundOch hundar!11:09
ZooklubbaHund gubbjefel*12:12
HundVad gaggar du om gosse?12:13
HundSka du ha en smäll pojkvasker?12:13
Hund:D12:13
StigarnSå hund hänger här, najs! :D14:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!