/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/10/07/#ubuntu-no.txt

=== Guest14 is now known as Toffe2
Toffe2RoyK? :)12:18
Toffe2Husker du jeg slet med virtualisering og debian kjernen som krasjet?12:19
Toffe2Prøvde idag å kjøre 4.9 tilbake og da krasjet den igjen. Kun 4.12 som fungerer selv om det er backports.12:19
RoyKok12:34
RoyKsikkert nyere drivere på den nye, da12:35
RoyKburde ikke være noe problem å kjøre på 4.1212:35
RoyK4.12 er ikke en longterm-versjon, da, så sikkert greit å oppdatere til 4.13 når den kommer https://www.kernel.org/category/releases.html12:36
RoyKosv - fram til du er oppe på neste LTS12:36
RoyKmen igjen - funker det, så funker det12:37
RoyKToffe2: hadde du en dump av den panicen forresten?12:37
Toffe2ikke mer en stichet bilde fra skjermen: http://link.jepb.no/mjW312:38
RoyKden forsto jeg ikke stort av13:27
RoyKhvis du setter opp netconsole (google it), kan du få laga en skikkelig dump og få rapportert den inn til debian13:27
Toffe2er jo hele panicen som står der14:33
Toffe2Men nei 4.12 funker så bruker den ;P14:34
Toffe2må bare få til en acs patch til 4.12 som virker helt umulig :P14:34
RoyKhm - kanskje prøve med en upstream-kernel? #kernelnewbies på OFTC pleier å ha flinke folk14:41
ddybingArtig å se at det er litt aktivitet her:) Har vært dødt de gangene jeg har vært her, hehe.17:51
geirhaOi, du har litt tegnkodingkluss der17:54
RoyKburde vel egentlig hatt unicode på alt nå?18:15
RoyKsom i utf8, ikke utf1618:15
ddybingJa, virker som det er noe galent20:17
ddybingSå vidt jeg kan se er det satt UTF-8, men jeg får ikke opp deres æ-, ø- og å-er :/20:19
ddybingSkjer noe merkelig med spacingen her ogs, ser jeg20:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!