/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/10/31/#ubuntu-nl.txt

=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== tsukiyomi is now known as tsukuyomi
KebabfishIemand een idee hoe een syslog en daemon.log allebei 7+Gb kunnen worden?17:14
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL
SimonNLals er voldoende meldingen zijn denk ik.17:39
Kebabfishdaar moet ik nog maar eens goed naar kijken denk ik18:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!