/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/10/31/#ubuntu-pl.txt

malutkao/07:42
dfgg\o09:47
=== igi89 is now known as inzaghi89
pvvczesc14:41
Ashirendobry wieczo14:44
Ashirenr14:44
gjmAshiren: Skoro dzisiaj piÄ…tek, to jutro sobota :314:44
herbataczesc moze mi ktos wytlumaczyc ta odpowiedz? https://stackoverflow.com/questions/15894675/make-error-115:52
Ashirenza malo herbaty16:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!