/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/10/31/#ubuntu-se.txt

coffeNågon som har någon smidig lösning på hur bytaroot lösenord på en massa maskiner.. generera ett långt svårt och spara ner dessa till keepass ?07:02
Hundcoffe: Anlita en praktikant?07:09
Hund:)07:10
andolcoffe: Har du access via ssh och sudo?07:10
coffeandol,  ja07:11
andolcoffe: I sådant fall låter det som ett problem du kan lösa utan alltför många rader kod?07:11
coffeandol,  de jag kommit fram till är att jag kan bygga en csv av de lösenorden jag gör och sedan importera in det i keepass207:11
andolDet vill säga, du har alltså löst automatisering för att genera och byta lösenord, och det som återstår är sista steg att prata med keepass2?07:14
coffeandol,  japp07:14
andolEn snabb Google-sökning antyder att det finns libbar åtminstone för Perl, Python och Ruby.07:15
HundJag har inte använt kpcli själv, men det kanske kan vara något?07:17
coffeandol,  har du länken kvar till python  ?07:18
andolhttps://github.com/libkeepass/libkeepass, https://github.com/pschmitt/pykeepass07:20
coffetack andol07:20
MathisenGod morgon08:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!