/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/11/10/#ubuntu-se.txt

PeyamHej15:38
PeyamVet ngn hur jag kan hitta företaget som äger en bostadsområde?15:39
LabanKolla trappuppgången hade varit mitt förslag. :)15:50
Laban...om det är lägenheter.15:50
Zooklubbaalt alla de som har logotyper på nåt av husen. typ hsb et al15:56
Zooklubbaallabrf om det är en brf?15:56
Zooklubbahar inte lantmäteriet info om ägare?15:58
LabanMöjligt16:17
Hundlol17:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!