/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/11/20/#ubuntu-se.txt

oGGacc list10:16
larsemil:D11:59
Peyamfarbror Peyam här16:09
Peyamhar ngn här jobbat med HMI någon gång?16:10
b0ddanOm jag har en lista i python typ lista = ["ett", "två", "tre"] kan jag på nått sätt omvandla varje sträng till ett värde typ? typ "ett" = 1 osv ?20:34
tiinaHej chromium fick ett konstigt felmeddelande när jag skulle logga ut från mina banksidor error 409???21:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!