/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/12/19/#ubuntu-se.txt

LabanWhiskey: Det där sätter ju bara en sträng...07:06
Peyamhej07:39
Peyamasså jag är så morgontrött07:39
LabanJag med07:39
Peyamhur kan man bli morogonpidd?07:48
Peyamgg07:48
Peyamvad är det här för skit? http://lennart.wikia.com/wiki/Lennart_Bladh_Wiki08:16
Peyamhttps://www.youtube.com/watch?v=uIVYTlc779Q08:32
LabanLennart Bladh -- WTF08:52
Peyamja09:03
PeyamLaban, ja09:19
gusnanPeyam: Du tycker det är för lite "skit" här i #ubuntu-se?14:07
Peyamgusnan, vi har dig här så..14:07
gusnanPeyam: Du får gärna förklara, du tycker att något är skit, och postar det här (av någon anledning), och sedan är det JAG som är problemet?14:11
Peyamgusnan, orka14:11
gusnanDu har viktiga "Runka bulle"-youtube-klipp att posta eller? Det vill man ju inte störa.14:14
Peyamgusnan, är trött o upptagen . flåt om jag verkade otrevlig14:14
Hundlol19:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!