/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/05/#ubuntu-no.txt

carestadNoen som har opplevd noe lignende dette: https://i.stack.imgur.com/esNmU.gif08:27
carestadFargeforskjell i nettleser (Chrome og Opera i hvert fall) ved vindubytte (??)08:27
RoyKcarestad: aldri sett…12:06
RoyKkanskje Mathsterk eller Malinux eller AndyOslo eller noen andre med litt mer peil på ubuntu desktop enn meg ;)12:19
RoyK[NAV] Din estimerte ventetid er 43 dager, 21 timer og 33 minutter. Vennligst hold linjen.12:21
AndyOsloRoyK: Har aldri sett det problemet der jeg heller17:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!