/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/06/#ubuntu-pl.txt

=== SamusSR388 is now known as AleksiejLublov
=== kklimonda_ is now known as kklimonda
Ashirenhappy Caturday06:05
Ashiren:3 https://i.imgur.com/9Z8i8Xx.gifv06:05
malutkao/06:57
malutkahappy, happy06:58
malutkasłodziak <306:58
Ashiren:3 https://i.imgur.com/9jHYdg1.jpg07:36
Ashiren:3 https://i.redditmedia.com/4VX_23P55GIDNFmxdOJOhc1RxbW7nE06LX4GZXiuUeU.jpg?w=576&s=2ee5e0a8c10057191aa71c6a9aad1b0a11:04
malutka;311:05
bartekno tak, sobota dzien kota11:05
malutkazawadiaka ;)11:06
firemarka środa dzień…12:52
bartekmoda12:59
Ashiren:3 https://i.redditmedia.com/-uZHJ_B0b8g1puAxS9xewdkxD920ndUzOy4-pCGN9vk.jpg?w=768&s=1e1c52e2878873191a9afdaf4246198b15:21
malutkawypasiony <315:39
d42:316:32
Ashiren:9 https://i.imgur.com/ozL1Tvr.jpg19:02
malutkaaaaawwwww <319:02
gjmOMG19:13
gjm:319:13
firemarkdobra, kliknę19:56
firemarkomg :319:56
Ashireno.o https://i.imgur.com/hUS7a8m.jpg20:51
malutkaaaaaw <3 ten jest prze-słodziutki :D21:20
d42:323:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!