/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/07/#ubuntu-pl.txt

malutkao/07:50
gjm\o08:22
Mhrokhejka!15:19
gjmNo cześć.15:23
Voldenetelo15:25
bartekniedziela dzień... ?18:18
Ashirenpierdziela18:21
gjmi wtedy wjeżdżam ja18:22
gjmcały na biało18:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!