/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/07/#ubuntu-se.txt

HundDär ser man.11:18
HundDet hade jag inte en susning om.11:18
Nafalloandol: handlat wendigo nu. beräknad 16/1 :-P13:10
Nafalloandol: guld var windows only, så blev i7-8550, 16GB 2133MHz LPDDR3, 512GB PCIe SSD och FHD. slim backpack och externt 12Ah batteri också :-P13:12
=== delhage_ is now known as delhage

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!