/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/10/#ubuntu-se.txt

BarreHund: nu har kernel 4.4.0-108 kommit för xenial (fix för meltdown och Spectre), gissar att kernel för samtliga supportade ubuntuversioner har fått ny kernel06:42
andolBarre: Njae, Ubuntus 4.4.0-108 berör enbart CVE-2017-5754 (aka: Meltdown)06:58
Barreandol: ahh.. då så.06:58
andolLäser du inte dina USN-mail? :)06:59
Barrekörde precis in den på en maskin i labbet, den bootar inte. Så nu måste jag gå ner för 6 trappor och in i DC :(06:59
Barreandol: nej06:59
Barrekonstigt, hängde efter grub2. Orkar inte felsöka..07:16
HundBarre: Tack för det. :)09:07
andolBarre: Verkar inte bara vart du som fick boot-problem.15:51
Barreandol: misstänkte det16:17
Barreandol: någon länk att bjussa på?16:17
andolBarre: https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3522-3/16:20
Barreandol: du ÄR en klippa... danke!16:25
Barreandol: men, jag väntar nog tills jag är på jobbet imorgon innan jag ger mig på detta =)16:26
andolbitte16:28
Barreså sjukt mycket samtal jag får kring dessa buggar16:35
Nafallosåja17:23
Nafallojäkla eMMC att gå sönder.17:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!