/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/11/#ubuntu-se.txt

Nafallomorgon06:59
Barremorrn07:33
Barreletade efter dig för ett par dagar sen Nafallo, hittade en spännande sak :)07:34
BarreNafallo: ser spännande ut.. https://www.board-db.org/news/2018/01/08/kovu-swiftboard-data-nas-single-board-computer-sata-hdmi-2-0-emmc-gbe-android-armbian-openmediavault/07:34
NafalloBarre: mjo. emmc på min odroid dog strax efter att jag hade börjat lasta över containers med publika tjänster på det... har haft mycket att göra, så tog en stund att byta till ett microSD :-P08:35
BarreNafallo: du skall nog inte lägga applikationer med mycket skriv på en emmc ;)08:53
NafalloBarre: emmc är ju typ ssd. det är ett microSD nu :-P08:55
NafalloBarre: och nej, statisk web server, xmpp server och irssi box räknas inte till den kategorin ;-)08:56
NafalloBarre: värre då att komplicera kärna :-P08:56
Barreemmc är flash ja, men brukar inte ha så extremt mycket "spare capacity". Speciellt inte på små billiga elektronikprylar.08:59
Nafalloman ska ju inte fylla det nej :-P08:59
Nafallosamt trim osv...08:59
Nafalloinget konstigt där :-)08:59
Nafallobyggde 4.14.13 på ~83 minuter på microSD istället för strax under timmen på eMMC :-P09:02
NafalloBarre: hrm. den har mindre allt än Odroid HC1 :-P09:17
Nafalloförutom eMMC09:17
Nafallohmm. mongodb på ett microSD är nog ingen bra idé :-P09:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!