/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/13/#ubuntu-se.txt

nicknejmÄr det möjligt att på något (automatiserat) sätt utröna vilka personer under 16 år som är folkbokförda på en adress i Sverige? Ratsit har en gräns vid 16 år, vilket betyder att jag måste vänta 16 år om någon gammal kompis fått barn idag innan jag ser det.15:50
sptnxring skatteverket, det är offentliga handlingar16:01
nicknejmLäs frågan.16:02
sptnxok, nej. det bryter mot pul att ge ut uppgifter om minderåriga16:02
sptnxmen de finns hos skattewverket om du har personnummer eller något annat särr att identifiera den du söker, vet dock inte hur mycket into du får om barn, är nog bara kön och födelsedatum16:05
sptnxkolla facefoock :P16:05
nicknejmSkulle räcka med en siffra: "antal barn under 16 år: 2 st."16:29
nicknejmsptnx: Förvånansvärt många har inte Facebook, faktiskt, eller har det men har ett så vanligt namn att det är omöjligt att välja rätt.16:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!