/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/14/#ubuntu-nl.txt

unimatrix9hallo09:48
unimatrix9iemand wakker ?09:48
unimatrix9is het niet vreemd, niet een youtube filmpje over wat open source is .. ?09:49
unimatrix9of heeft iemand een tip ?09:50
unimatrix9ubuntu video in dutch ?09:54
unimatrix9is er ook niet , of wel ?09:54
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!