/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/15/#ubuntu-pl.txt

malutkao/08:39
Ashirenwiem ze nie sobota, ale special dla malutka: https://i.imgur.com/K9YWnXI.gifv08:40
malutkaaaaawwwwwww <3 dzięki Ashiren :D przypomina mi się, że mój też nie znosił stóp :3 \o/ śliczniusi kotuś na początek dnia <308:42
gjmzupełnie jak moja ruda08:49
PreZeSczesc10:02
Ashirendobry wieczor10:02
=== norbert_ is now known as Guest44573

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!