/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/18/#ubuntu-nl.txt

SCHAPiEzo, winderig hier zeg09:26
WyriHaximusHier ook, de trein waar ik in zit schommelt zelfs  een beetje09:31
oerhekslekker09:32
fietMaar nu staat je trein stil waarschijnlijk..? ;-)10:05
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== remy is now known as Coca|ne
=== Coca|ne is now known as Remy
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL
=== jos_ is now known as josspyker
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!