/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/18/#ubuntu-se.txt

HundJag är ganska övertygad om att det finns bättre forum för det du söker.08:25
HundOch jag är ganska säker på att det är tredje gången jag sett du frågat om det här nu.08:26
=== coffe is now known as Coffe
LabanUndrar vad källan är för det han söker.09:41
woldishtjena, har problem med Err:23 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports/main amd64 DEP-11 Metadata16:33
woldish  Hash Sum mismatch16:33
woldishnågon som har samma?16:33
Hundwoldish: Testa `apt clean`, `rm -r /var/lib/apt/lists/*` och sist `apt update`.16:57
woldishprovade det hund verkar inte hjälpa16:57
woldishär det umu.se som har problem tro?16:58
HundIngen aning.16:59
HundJag sökte lite på webben bara. :P16:59
RobosapiensHello. No public writing here now. Who can help me to fix my ubuntu system after compiz messed it up a little?17:56
HundNo public writing were?18:51
HundRobosapiens: ^18:51
WildSoftHund: Nope, massiv random PM verkade tydligen vara första valet19:00
Hundlol :P19:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!