/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/20/#ubuntu-cz.txt

prdusciahoj, můžete mi někdo poradit, proč se verze Ubuntu 17.10 nechce vypnout? Zkoušela jsem jít klasicky přes nabídku, i přes terminál (halt, shutdown), ale nic nefunguje13:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!