/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/21/#ubuntu-se.txt

HundBarre: Skaffat Mastodon än då?10:28
Apacheznån av er som vet hur man får klockan i ubuntu 17.10 (gnome) att hamna uppe till höger istället för uppe mittpå?11:16
Nafallomorning11:17
HundApachez: Du behöver säkert ett addon för det.11:22
HundDu behöver väl ett addon för att starta GNOME idag.11:22
Apacheznä 17.10 kör med gnome default11:22
Apachezunity är borta11:22
HundNafallo: Mors11:22
HundJag vet.11:23
HundGNOME är ju helt handikappat idag.11:23
Apachezlyckas flytta applistan upp till vänster via gsettings11:24
Apachezmen hittar nada om att flytta runt klockan11:24
Hundhttps://github.com/gecos-team/gnome-shell-move-clock11:26
HundKanske?11:26
Nafallopersonligen har jag inte något emot gnome-shell med desktop-teamets fixar.11:27
Apacheznånstans här ska det ju finnas kod för att flytta på datumfältet i toppen i gnome men hittar inte exakta kodraden :( https://github.com/hardpixel/unite-shell/tree/4bc88ec2e85582c153aa45444eff4196de2561f8/unite%40hardpixel.eu11:34
BarreHund: nope11:42
Apachezextend menu panel it is14:24
Apacheznu har man klockan till hör som man är van vid :)14:25
Hund:D15:04
sptnx 16:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!