/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/21/#ubuntu-si.txt

jabukM 1.2 > 3.km JV od TOPOLŠICE @21/01/2018 04:23:45  https://maps.google.com/?q=46.39+N,+15.06+E03:33
CrazyLemon.btc eur12:40
jabukVrednost BTC v EUR: last: 10040.01, low: 9671.00, high: 10750.00, bid: 10040.01, ask: 10043.5012:40
CrazyLemon.eth eur12:40
jabukVrednost Ethereum v EUR: 905.9003895 (0.0912998 BTC)12:40
CrazyLemonSLOVENIA, Arrived --12-Jan-2018 06:53 PM14:33
CrazyLemonSLOVENIA, the transfer of customs-- 12-Jan-2018 10:33 PM14:33
CrazyLemonzakaj še nism dobu tega če je že od 12.1 v sloveniji??14:33
zdobbie.btc eur17:00
jabukVrednost BTC v EUR: last: 9381.65, low: 9305.00, high: 10750.00, bid: 9381.65, ask: 9399.8917:00
zdobbieIT FALLS17:01
zdobbieIT RISES17:01
zdobbieIT FALLS AGAIN17:01
sasa84jou jou jou17:20
idioternao17:25
CrazyLemontale ura je kr kul.. 3 dni zdrži brez kakršnikoli težav..pa ostane še tam 20%18:33
CrazyLemonkakršnih*18:33
zdobbiekul! zdaj mi mora samo se postati mar.18:50
idioternakajtimar in miliboža18:52
CrazyLemonzdobbie očitno ti je dovolj mar da si se potrudil napisati odgovor ;)19:34
dz0nyCrazyLemon: vpiš številko v un carsinski app19:58
dz0nycarinski*19:58
CrazyLemondz0ny kateri carinski app?19:58
dz0nyhttp://carinska.posta.si/20:14
jabukPS | Carinska pošta20:14
jabukPošta Slovenije | Carinska pošta. Portal je namenjen prejemnikom obvestil Carinske pošte.20:14
CrazyLemondz0ny ampak to samo če dobiš obvestilo?20:15
dz0nyne so kr vse cezmejen cifre not20:42
dz0nyjst pogleam tud za stvari k ne dobim obvestila20:43
CrazyLemondz0ny polno ime je what? moje ime?20:47
CrazyLemonker meni ne najde20:47
CrazyLemonVneseni podatki niso pravilni20:47
dz0nyNo idea then21:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!