/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/22/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger1?spørgsmål er der nogle på der har mulighed for at hjælpe? Mvh Patric20:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!