/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/23/#ubuntu-nl.txt

=== burn^ is now known as burn
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
pjotterIk heb een ipv4/ipv6 vraagje in connectie met (X)Ubuntu. Kan ik die hier stellen?16:41
pjotterIk werk hier met versie 16.04. NU valt het me op dat wanneer ik na een schone installatie wget gebruik om iets te downloaden, het systeem eerst ipv4 probeert en daarna ipv6.16:43
pjotterIk dacht ergens te hebben gelezen dat in 16.04 ipv6 wordt geprefereerd boven ipv4?16:44
pjotterIedereen aan het koken? :S16:44
SimonNL_Afkik wel17:02
SimonNL_Afkmaar nu even niet17:02
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL
lordievaderNormaal gesproken wordt IPv6 inderdaad geprefereerd boven IPv4.18:02
SimonNL[17:55:49] * pjotter (~pjotter@2001:981:9c1d:1:7dd2:ddf3:fb37:9937) has left18:36
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
lordievaderI know19:50
SimonNL_Afk:)20:12
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!