/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/23/#ubuntu-se.txt

=== Apachez- is now known as Apachez
larsemilBarre: SÅ ska man ju confa sina nät07:33
Barre=)07:34
larsemilden här var grym också: https://i2.wp.com/ajournalofmusicalthings.com/wp-content/uploads/Rickroll-physics-paper.png07:45
HundNågon här som har erfarenhet av ZFS i Ubuntu?15:50
andolLite, med betoning på lite.15:52
andolSamt en del mer generell erfarenhet utav ZFS.15:53
HundÄr det värt det?15:55
HundJag är ju den som kör med det jag en gång började med tills jag dör typ.15:55
andolDet beror på.15:56
HundMen på en netcast jag lyssnade på idag hade med en gäst som var involverad i ZFS och han fick mig väldigt intresserad faktiskt.15:56
andolFör en renodlad filserver så skulle jag helt klart luta åt ZFS.15:56
HundJag tänker för min lagring.15:56
HundPå servern. :)15:56
andolÅ andra sidan, skulle jag sätta upp en dedikerad filserver så skulle jag nog hellre gå med FreeBSD och ZFS, då ZFS varit intigrerat i FreeBSD "på riktigt" betydligt längre.15:57
HundDärav min fråga om just Ubuntu, enda Linuxdistron som officiellt stödjer det, tror jag väl?16:00
HundMin server fungerar även som mediadator, så jag vill gärna ha Linux på den.16:00
LabanJag har varit sugen på ZFS länge... Klurat på att köra Solaris :)16:10
LabanSå är det "på riktigt"16:10
HundOkej. .D16:14
HundJag hade gärna kört FreeBSD om jag hade en dedikerad filserver. :P16:14
Hundhttps://www.maxgaming.se/gaming-mus/classic-intellimouse18:14
HundTufft.18:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!