/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/29/#ubuntu-se.txt

propusnågon som har koll på om det finns något program till linux som liknar google skethup?11:14
Labanpropus: Blender kanske är något?11:37
propusLaban: okej tack.11:46
Nafallohttps://photos.app.goo.gl/qJoC8WCTSE6NhVqn1 ← andol Hund Barre11:48
Nafallo13.3" i7-8550U vs. 10.1" Atom :-P11:48
andolBarre: Framgår tydligt att man hellre vill ha en Dell än en HP? :-)11:51
HundNafallo: Nice. :)11:51
Barreandol: håller fullständigt med11:53
Nafallojahopp. dags att duscha, mata vovven och gå till nästa jobb via rastning då kanske ;-)11:54
Nafallofår starta wendigo senare ikväll :-)11:55
HundJag gillar hur säkert Handelsbankens 2FA via SMS är.12:18
HundFick inget SMS, klickade på avbryt, kom tillbaka, klickade köp igen. Klart! Pengarna har dragits och ordern är mottagen.12:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!