/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/30/#ubuntu-ir.txt

arkidieمن اینجام تنهای تنها...کلی کار دارم که انجام بدم...خوابمم میاد.19:13
arkidieمن اینجا بمیرم هم کسی نیست به دادم برسه19:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!