/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/30/#ubuntu-no.txt

Mathiasraidghost: knørve, knø sammen06:36
Mathiasbar jeg som er flink å bruke ord i litt rar kontekst :p06:36
Mathiasmen er jo som regel sånn prosjektene mine starter (og enderľ06:37
Mathias)*06:37
Mathiaser også det den stakkars nextronserveren har vært igjennom, den så ikke veldig glad ut :p06:38
Malinuxhttps://forum.openmediavault.org/index.php/Thread/11625-RAID5-Missing-superblocks-after-restart/19:11
raidghostSå der RoyK har du samme issuet som jeg opplever.19:17
RoyKraidghost: opplever eller opplevde?19:23
raidghostOpplever19:27
raidghostSå våger ikke begynne fylle opp raidet før jeg har fått bannskaps problemet bort19:28
raidghostKanskje jeg skal ta å prøve med gpart /dev/sdX å lage blank GPT19:31
raidghostgdisk var jo ikke så dumt verktøy19:36
raidghostFound valid GPT with protective MBR; using GPT19:36
raidghosthttp://blog.gnub.net/2009/03/die-gpt-die.html19:44
RoyKprøv en dd if=/dev/zero bs=1M count=1k of=/dev/sdX hvor X er navnet på raiddiskene for så å sette opp skiten på nytt. forresten - har du hatt noe zfs på denne?19:48
RoyKhvis du ikke trenger å utvide raidet i framtida (bortsett fra å bytte til større disker, eller vente til de kommer med koden som tillater utvidelser om et års tid eller så), er nok zfs å foretrekke19:49
RoyKog hva slags raidnivå?19:49
RoyKpastebin mdadm --create ...19:49
raidghostfungere ikke19:50
raidghostProblem is that GPT records exists in both the beginning AND the end of a disk - so the usual dd if=/dev/zero of=/dev/yournewdisk count=100 trick won't work.19:50
raidghostmen ser at det var litt sånn annen kommando det du kom med. så might work;)19:51
RoyKraidghost: har du hatt zfs på disse?19:51
RoyKmdadm --zero-superblock?19:51
raidghostKan ta å teste den der zero-superblock saken19:51
raidghostNei, diskene har ikke hatt zfs på desse19:51
raidghost8 nye 8TB disker. Som jeg tenkte å slenge opp i raid 619:52
raidghostskal henge opp litt klær så skal jeg prøve den kommandoen du nevnte19:52
RoyKforeslår zfs på dem, jeg19:53
RoyKzpool create datapoolenmin raidz2 /dev/sd[bcdefghi] # eller noe19:54
raidghostholdet med 1 zfs på vserver, prøver å bruke det riktig. md0 e kos i forhold:P19:55
RoyKfordelen med zfs er at alt bare virker20:08
RoyKulempa er at det ikke lar seg utvide med flere disker like greit20:12
RoyKikke ennå, i hvert fall, men det er endel som skjer der nå20:12
RoyK…og med zfs får du muligheten til å skru på kompresjon (som er så lett at den er dritrask for ting som komprimeres), egne datasett til hver ting du trenger, full sjekksumming og -leging av dårlige data uten at du trenger å tenke på det og diverse annet20:13
RoyKzfs er simpelten er ny æra - intet mindre20:15
IvarBRoyK: sa ikke du at zfs var ræva for hjemmebrukere fordi du kan ikke utvide raidet etterhvert?20:38
RoyKIvarB: jo, men det ser ut til at det er i ferd med å løses, og med 8x8TB, så gjetter jeg at raidghost ikke kommer til å fylle opp skiten den første tida20:59
RoyKIvarB: jeg trudde ikke at de skulle få løst det, men etter siste openzfs-konferanse, ble det lagt fram en god del veldig konkrete planer21:00
raidghostda er jeg klar for mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=6 --raid-devices=8 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf/ /dev/sdg /dev/sdh /dev/sdi21:03
RoyKraidghost: mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=6 --raid-devices=8 /dev/sd{b..i} funker også ;)21:04
raidghostHva har det 1 tallet inni kommandoen å gjøre? :)21:06
RoyKIvarB: så jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å gå tilbake til zfs så snart den fiksen kommer21:07
raidghostFIX? er det noe jeg har gått glipp av;)21:07
RoyKraidghost: http://open-zfs.org/w/images/6/68/RAIDZ_Expansion_v2.pdf21:07
RoyKraidghost: hva slags ettall?21:08
raidghosti den b..121:09
RoyKb..l21:09
RoyKsom i L21:09
RoyKeh21:09
RoyKb..i21:09
RoyKsom i bokstaven i (I)21:09
RoyKprøv å skrive "/dev/sd{b..i}"21:09
RoyKeh21:09
RoyKecho /dev/sd{b..i}21:09
RoyKså ser du at bash utvider det til ei liste21:10
RoyKecho /dev/sd{b..z}21:10
RoyKtrallalla21:10
raidghostHøres ut som en eidsvåg låt21:11
raidghost:P21:11
RoyKhehe21:11
RoyKraidghost: men igjen - hvis du ikke trur du kommer til å trenge å utvide den der på et år eller noe, kjør zfs21:11
RoyKzfs tåler *mye* juling21:11
raidghostdatasett meg her og datasett meg der :P21:11
RoyKzfs create data/home21:12
RoyKzfs create data/home/minbruker21:12
RoyKer bare å prøve21:12
RoyKdu har jo tomme disker21:12
RoyKog zfs reparerer seg sjøl21:12
RoyKdet gjør ikke mdraid21:12
raidghostmen kan en oppleve sånne superblock missing greier21:12
raidghostpå zfs?21:12
RoyKsuperblokka på zfs er distribuert på flere steder21:13
raidghosttrodde den var det på mdraid og21:13
RoyKhar aldri sett at noe har ramla ut21:13
RoyKnei21:13
raidghosthvilke chuck size e vanlig på mdraid?21:13
RoyKchunk21:13
raidghosthørt rykter om at driver en med video /bilder så må en bruke øyeste21:13
RoyKneida - 256k er vel standard nå og det holder lenge21:14
RoyKdvs at den skriver en kvart meg til hver av diskene21:14
raidghost43TB , burde holde en stund:P21:17
RoyKjoda21:18
RoyKnettopp derfor jeg foreslår zfs21:18
raidghosttester mdraid først nu og ser om det slutte å * seg.21:19
RoyK…og fordi zfs ikke trenger en full rebuild av *alt* etter at en disk tryner eller noe21:19
RoyKhar du 10TB på disk, vil en resilver på zfs bare gå gjennom 10TB21:19
RoyKmed md, går den gjennom alt, siden md ikke ser filsystemet21:19
RoyKog sånt har faktisk litt å si21:19
raidghostKan se om jeg tester det på neste arrey21:21
raidghostFørst skal alt fra vserver over på mediabox. og så blir det vel kanskje å fikse noen større disker med 7200RPm til vserver21:21
raidghostfår se.21:21
RoyKvar det 5k4-disker du hadde nå?21:22
hawkenhadde vært kult om mdadm kunne ta et bitmap fra filsystemet, såvel som "fetch sector from parity" dersom filsystemet ville ha21:22
hawkenda kunne man fått separasjon mellom fs og raid uten disse ulempene21:23
RoyKhawken: den gjør det21:23
RoyKdvs md gjør det under filsystemet21:23
RoyKgår det en sektor, gjenoppretter den fra paritet21:23
RoyKeller21:23
hawkenideen blir at filsystemet kunne fortelle mdadm hvilke sektorer som trenger å bli resilvered21:23
RoyKden gjenoppretter vel ikke - den leser bare fra paritet21:23
RoyKjoda, men da trenger man filsystem som integrerer med md21:23
RoyKog det finnes ikke21:24
hawkenskulle likt å sett det skje21:24
RoyKdu har btrfs, da, men det er vel ikke stabilt på 5+ år21:24
RoyKjeg har fulgt btrfs-utviklinga i knappe ti år og det er noen år siden jeg slutta å vente21:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!