/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/30/#ubuntu-pl.txt

=== Voldenet_ is now known as Voldenet
malutkao/08:39
MhrokHelou12:07
gjmNo cześć.12:08
malutkahejka12:09
MhrokO kurde, ktoś tutaj jest! :D12:10
firemarkno i po co się odzywałeś12:15
pchamtaczkesiemanko, wiecie moze jak dostac date wrzucenia paczki na repo?14:08
pchamtaczkei oddzielnie, chce mieć informację o date publikacji paczki "deb" w repo oddzielnie dla: artfull, 16.04, 16.1014:09
mati75na launpadzie14:46
mati75https://launchpad.net/ubuntu/+source/w3cam14:47
mati75podmień sobie końcówkę na nazwę źródła14:47
pchamtaczke@mati75 to jest dokładnie to czego szukałem!!15:37
pchamtaczke<hell yeah!>15:37
pchamtaczkehmm jeszcze dostać date release dla każdej wydanej wersji ...15:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!