/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/30/#ubuntu-se.txt

Nafallomorning08:07
Nafallonice. Linux 4.14 klarar av att hantera 4 PiB fysiskt minne ;-)08:08
bamsefarPErfekt för den lilla laptopen.08:10
Nafallotss. den har 16GB, soldered :-P08:11
Nafalloinsåg igår att jag vill skriva en del Ansible för att konvertera en del av det vettiga extra Dell hade lagt på, och sen installera bionic08:14
Nafalloandol: funderar på att skriva ändringarna som en ansible role och ladda upp på galaxy. tror vi det blir uppskattat då?08:26
andolNafallo: Bra fråga, vet ej.08:34
Nafalloandol: skulle folk som dig uppskatta det tro? ;-)08:37
cordac2naf. ja sitter på jobbet å telen. skulle du kunna säga till hund om att skicka mailet. vet inte om mitt meddelande syns hos han08:42
NafalloHund: skicka mailet08:43
cordac2hehe.. när han visar tecken på liv da.. om du orkar/kan/vill08:43
cordac2han skulle ha nått utskuret till nått tangentbord08:44
andolNafallo: Njae, personligen tycker jag sällan att Ansible-roller eller Puppet-moduler är värda återvända brett; då de lätt bli onödigt komplexa i och med att de behöver vara såpass generella, när man istället kan skriva något eget som blir betydligt enklare då man bara behöver ta hänsyn till sina egna specialfall.08:44
HundNafallo: Haha08:48
Nafalloandol: inte säker på om det där var för eller emot ;-)08:50
Nafalloandol: specialfallet är att implementera anpassningar på en XPS 13 9370 clean install, för 16.04 och 18.04 ;-)08:51
Nafallokan ju finnas fler än mig som har tänker jag...08:53
Nafallofast iofs... 16.04 har en massa saker jag inte vill stödja ;-)09:02
BarreNafallo: 4PiB RAM, det är nog ett tag kvar innan det är nödvändigt att kerneln klarar =)13:18
BarreNafallo: vår största maskin klarar 48TB idag, i labbet har  vi en med 168TB RAM. Inte billiga maskiner precis13:18
bamsefar:D13:24
Barrelarsemil: här har du ett schema på en enkel variable constant current schema, dessvärre så fungerar inte det schemat i det lägre segementet så bra https://youtu.be/CIGjActDeoM?t=197913:32
Barrefel kanal13:32
larsemilvem är du? vad vill du mig?13:32
Barrehahahah13:32
larsemilkan man få hjälp med linux här?13:33
propuslarsemil: vad behöver du hjälp med?14:51
larsemilpropus: jag var ironisk till barre. sorry. vad jag behöver hjälp med är så mycket att vi inte ens vet vart vi ska börja14:52
propuslarsemil: okej14:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!