/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/31/#ubuntu-no.txt

raidghostRoyK: Som Malinux nevnte, så sies det at det ikke er anbefalt med ext4 på raid større en 16TB, er XFS noe stabilt gull?15:39
RoyKext4 kjører jeg på småting16:20
RoyKxfs på resten, hvis jeg ikke bruker zfs, da16:20
RoyKxfs er standardfilsystem på rhel/centos fra v716:21
RoyKsjøl på /boot16:21
raidghostEr det STUPID å bruke ext4 på et 40TB raid? står at EXT4 er max volume size 16 TiB22:31
RoyKja, det er dumt22:33
RoyKext4 støtter >16TB hvis filsystemet er laga for det22:33
RoyKmen problemet er når du plutselig må kjøre en fsck og ender opp med at den tar ei uke22:34
raidghosthmm. Jeg får ta å sjekke litt da, hva ext4 støtter. Ville jo tro at det er noen TB før man når 16Tib22:37
RoyKeh22:37
RoyKbare bruk xfs22:37
RoyKdet er safe22:38
RoyKdu merker ikke forskjellen22:38
RoyKog hvis du lager et ext4-fs på 8TiB, kan du ikke utvide det til mer enn 16TiB22:38
RoyKdet lages med 32bit-pekere, derav grensa22:38
RoyKfatter ikke hvorfor du er så redd for ting som xfs og zfs22:38
raidghostEr jeg helt på syre nå. 8TIB er vel noe het annet en 8TB22:39
raidghosteller så har jeg røykta sokka mine22:39
RoyKhttps://en.wikipedia.org/wiki/Tebibyte22:39
RoyKdet er bare harddiskprodusenter som snakker om TB - alt annet handler om TiB22:40
RoyKog kiB og MiB og GiB og PiB og EiB og whatnot22:40
raidghostNoe sier meg at det er DERFOR man sitter igjen med annen verdi en TB22:41
raidghostType 1TB er 950GB22:42
raidghostNei. Jeg er på blåbærtur tror jeg.22:43
RoyK1TB er cirka 0,909TiB23:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!