/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/31/#ubuntu-rs.txt

nikolamda li je imao neko problem sa RS odrazom riznice Ubuntua (Xubuntu) u poslednje vreme? Skoro imah jednu reinstalaciju i deluje da je sve OK12:38
nikolamBilo je nekad ranije problema sa sinhronizacijom sa glavnom riznicom na relaciji ka RS12:38
nikolamDa li neko zna ko to odrzava i u kakvom je stanju odraz za RS (cini mi se da je pre bio negde i da niej bio uvek najsveziji sto je pravilo probleme)12:39
nikolamPosto se za unapredjenje podrazumevano koristi RS odraz riznice, to je bitno za korisnike u Srbiji.12:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!