/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/31/#ubuntu-se.txt

Peyamgodjul08:28
Nafallomorgon08:44
Peyamgod jul09:26
NafalloPeyam: problem med kalendern?09:32
PeyamNafallo, alla dar är jul10:08
Peyamman måste uppskatta jul10:08
Nafallojag hatar jul10:10
Nafallomåste betyder helt klart inte vad du tror det betyder.10:10
PeyamNafallo, berätta. varför hata jul när du kan älska det10:14
Peyam_hur vet man att en sida kör javascript13:33
BarrePeyam__: <script>-taggen i html-dokumentet hänvisar till en .js fil eller har type="text/javascript" specat13:47
Peyam_när jag går in med chrome den öppnar en pop up. är det java script?13:49
Barreohh.. när fick libreoffice support för pivottabeller? Uppenbart missat detta, extremt välkommnande17:27
HundVad är det?18:30
Hund.,23:29
HundOps.23:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!