/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/07/01/#ubuntu-my.txt

UbuntuMY<Cikgu Kamal> Fwd from Teknologi PdPc Abad Ke-21: Nak tahu rahsia dan tips alat yang digunakan oleh Guru Cemerlang 2018?  Klik di sini 👉 @teknologipdp13:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!