/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/07/04/#ubuntu-cat.txt

josepgallartbon vespre19:59
aniolgarciaHola, bona nit!20:00
wagafoHola a tothom!20:01
rafael_carrerashola, bon vespre20:01
rafael_carrerasel primer punt és la Valoració de la festa a Barcelona20:02
rafael_carrerasus va semblar bé?20:02
rafael_carrerasa mi sí20:02
rafael_carrerastot i que érem poquets20:02
wagafoNo vaig poder ser-hi20:02
josepgallartsi no va estar malament20:03
aniolgarciaJo tampoc hi vaig poder ser, estava amb exàmens fins al coll...20:03
rafael_carrerasbé, doncs el segon punt és la festa en línia o altrament dita a "sant esteve de les roures"20:04
rafael_carrerasés una idea del giorgio20:04
wagafoQue no ha vingut...20:04
rafael_carrerasi diu de fer-la al setembre o octubre20:05
rafael_carrerasencara s'ha de mirar com fer-la20:05
rafael_carrerasi quines ponències es poden tenir20:05
rafael_carrerasperò com que és cosa del giorgio, ja l'apretarem al setembre20:05
wagafoDoncs sí20:06
rafael_carrerasja estem dels punts de l'ordre del dia, alguna cosa més?20:07
wagafoRes per aquí20:07
wagafoAh sí, una cosa20:07
rafael_carrerasendavant20:08
wagafoQue us sembla fer un pont entre el grup de Telegram i aquest canal d'IRC?20:08
rafael_carrerases pot fer?20:08
wagafoSí, i d'aquesta manera algú podria participar en la reunió des del grup de Telegram, és bidireccional20:08
rafael_carrerasd'aquesta manera quedarien desades les converses a freenode?20:09
wagafoSí, perquè això depèn d'IRC que té configurat que tot es desi20:09
rafael_carrerasdoncs em sembla perfecte20:09
rafael_carrerasperquè el problema de telegram és que es pot perdre tot fàcilment20:10
aniolgarciaPer mi també endavant, sembla bona idea20:10
josepgallartok20:10
rafael_carreraswagafo: te n'encarregues tu?20:11
wagafoSí, ho miro20:11
rafael_carrerasmolt bé, alguna cosa més?20:11
wagafoSi no ens agrada sempre ho podem desfer20:13
wagafoPer aquí res més20:13
rafael_carrerasestà clar20:13
aniolgarciaPer part meva, res més20:13
rafael_carrerasdoncs vinga, bona nit, que jo tinc son encara que sigui de dia :)20:14
wagafoDoncs bona nit i fins la propera20:14
josepgallartbona nit i bones vacances20:14
wagafoIgualment20:14
aniolgarciaBona nit!20:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!