/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/07/04/#ubuntu-rs.txt

mamulapomoz bog ljudi :)16:37
mamulaevo ja i moj brat Dobro Brckalo se brckamo ma Mamuli;)16:37
mamulatamo nam se i jeda i drudi djedo brcko16:40
mamulajedan bija  cuvar drugi zatvorenik;)16:41
mamulatako su moji djedovi provodili 'ferije odmor' u stara doba:)16:43
mamulahttps://www.youtube.com/watch?v=LINXWg5Pu_o16:50
mamulahttps://www.youtube.com/watch?v=3oVg_aQArYY17:01
mamulatu je i 'milobit' ;( brcka se i on pored nas;)17:02
=== mamula is now known as brckalo
brckalosamo za Atlantic777  https://www.youtube.com/watch?v=8cM8EazBms817:09
brckaloovaj mi utece "LordDVG" ;(17:10
* brckalo ali cekacu ga "kazu dobarsam na 'ceki;(17:13
brckalohttps://www.youtube.com/watch?v=l-1xxowauiM17:19
brckaloodo dodo cuvaj se na 'Minu'da ne nagazis;)17:24
bajoPS:  https://www.youtube.com/watch?v=vcvwoSCl52Y17:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!