/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/07/08/#ubuntu-se.txt

HundMors12:38
fatMattHej. Jag är ny GNU/Linux användare och har stött på något jag inte förstår.22:08
fatMattNågon som är vaken och känner sig manad22:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!