/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/07/12/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger3hvis opretter live usb, beder den mig oprette opstartsdisk, hvad gør jeg forkert?11:11
Ubuntubruger1?spørgsmål opretter live usb, men under installations' sidste del bedes jeg finde opstartsdisk, hvad gør jeg galt?11:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!