/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/07/12/#ubuntu-tr.txt

muhabbet_olsunSelam..19:31
muhabbet_olsunUbuntu 18.04 kullanıyorum. Görsel olarak yaptığınız favori değişim kombinasyonlarınızı paylaşırmısınız?19:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!