/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/07/13/#ubuntu-se.txt

=== Hund_ is now known as Hund
Barresemester \o/17:58
andolBarre: Skönt att slippa köra SUSE ett tag? :)18:25
luckyrogerHej. Skulle beh;va hjalp att andra tangentbordslayouten till svenska. N[gon som kan hj'lpa mig med det18:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!