/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/09/27/#ubuntu-my.txt

UbuntuMY4<elaniaresources> Fwd from elaniaresources: Salam Perak Technology. Kepada penduduk di Negeri Perak yang ingin mempelajari berkenaan Internet of Things yang sedang popular diperkatakan berkenaan penggunaannya dalam Revolusi Industri 4.0. Anda boleh mempelajari peralatan penting dalam menjayakan Internet of Things iaitu sebuah komputer ultra kecil bersaiz kad kredit bernama Raspberry Pi Zero.   Untuk mengetahui apa itu Raspberry Pi Zero, jom18:32
UbuntuMY4sertai Perak Technology Session ini yang akan diadakan pada ketetapan seperti berikut:  Tajuk: Raspberry Pi Zero - Single Board Computer  Tarikh: 27 Oktober 2018  Masa: 2 hingga 6 petang  Lokasi: Hz Rental Resources Seri Manjung  Bayaran: RM10 (tinggal 6 seat sahaja)  Peralatan: Raspberry Pi Zero W akan disediakan (ditaja oleh Cytron Technologies)  Untuk mendaftar sebagai peserta, sila sertai Group Telegram http://telegram.me/peraktechnology atau terus18:32
UbuntuMY4mendaftar di http://raspberrypizero.eventbrite.com  Sekiranya anda menghadapi masalah dalam mendaftar di Eventbrite, sila hubungi Elania Resources di http://telegram.me/elaniaresources atau Whatsapp kami di 0185755661.18:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!