/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/10/03/#ubuntu-cat.txt

tofona[m]Hola ubuntaires! Necessito ajuda doncs en una actualització d'Ubuntu he perdut l'accés al sistema i el portàtil ara sols inicia amb Windows,  sense opció d'Ubuntu. Alguna idea?09:57
ubuntaires_teleg<cubells> Bona nit19:55
wagafoBona nit!19:56
aniolgarciaHola, bona nit!19:59
rafael_carrerasbon vespre19:59
rafael_carrerasel primer punt és la no-jam, la fem o no la fem?20:00
wagafoJo podria dissabte 20 d'octubre20:01
ubuntaires_teleg<ggrappa> La no-jam és la jam de traducció?20:01
wagafoSí, es la jam de feina, traduccions i el que caigui20:01
ubuntaires_teleg<ggrappa> OK, gràcies.20:02
ubuntaires_teleg<josepgallart> el 20 man demanat que faci una xerrade sobre programari lliure a Santa Eulalia de Ronsana20:02
wagafoDèiem de muntar el sistema de streaming a la no-jam20:02
wagafoEl dissabte 27 d'octubre també podria, pero em sembla que a l'última reunió vam comentar el 13 d'octubre i aquest dissabte no puc20:03
wagafoSi no tenim un mínim de gent i un lloc on fer-ho, doncs no es pot fer20:04
wagafoCom ho teníu la resta per al 20 o el 27?20:05
ubuntaires_teleg<ggrappa> Jo estic pendent de molts imprevistos probables, fins la mateixa setmana no sabré si puc anar-hi.20:06
rafael_carrerasjo no tinc problema cap dels dos dies20:06
ubuntaires_teleg<ggrappa> En principi, tinc lliures els dos dissabtes.20:06
ubuntaires_teleg<josepgallart> ami no em va be20:06
wagafoAniols?20:07
aniolgarciaJo crec que tinc els dos lliures, però ara mateix no tinc l'agenda a mà i no us ho sabria dir del cert...20:07
wagafoI quant a lloc com ho tenim?20:08
ubuntaires_teleg<aniolm> Jo 13 i 20 ocupats20:08
ubuntaires_teleg<aniolm> 27 encara no ho sé20:08
wagafoDoncs si us sembla ho deixem provisional el dissabte 27 d'octubre, pendent de trobar un lloc i de confirmar que hi hagi un mínim de 4 o 5 assistents?20:09
rafael_carrerasentesos20:10
ubuntaires_teleg<aniolm> Per mi bé20:10
aniolgarciad'acord20:10
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ferpecte.20:10
ubuntaires_teleg<josepgallart> ok20:10
rafael_carrerasel segon punt és la festa virtual20:11
rafael_carrerasen principi, depén molt de la no-jam20:12
rafael_carrerasaixí que potser que la deixem en suspens, com ho veieu?20:12
ubuntaires_teleg<ggrappa> Bé, doncs, la festa virtual. Si us sembla bé, començo a oferir-la a #SantEsteveDeLesRoures i al mastodont.cat, a veure si hi ha interès.20:13
wagafoEndavant, ggrappa20:13
wagafoNo farem festa física aquest cop?20:13
rafael_carrerassí que en farem20:13
wagafoAh, d'acord20:13
wagafoLa virtual seria un streaming de la física20:14
rafael_carrerasah, sí? jo tenia entés una altra cosa20:14
ubuntaires_teleg<ggrappa> Doncs, demà començo a llançar cables.20:14
rafael_carreraspensava que seria una festa apart, un altre dia20:15
wagafoEm sembla que això és el que havíem comentat l'última reunió20:15
wagafoPer no complicar les coses20:15
rafael_carrerasah, d'acord20:15
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Nanit, gràcies al Telegram puc incorporar-me ara20:15
wagafoBona nit, SiscoGarcia20:15
ubuntaires_teleg<ggrappa> Benvingut, Sisco!20:15
wagafoPerò com voleu, també es pot fer una altre dia si penseu que és factible20:16
ubuntaires_teleg<ggrappa> Doncs, depèn de la demanda. Demà començo a tantejar per #SantEsteveDeLesRoures i pel Mastodont.cat.20:18
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Ok, ja aniràs informant, val?20:19
wagafoNo està funcionat del tot bé avui, em sembla que l'hem de revisar20:22
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Ok20:22
rafael_carrerasbé, doncs l'últim punt és la festa 18.1020:22
wagafoTenim alguna novetat?20:23
rafael_carrerastenim lloc, que és l'ateneu la bòbila, a barcelona20:23
wagafoAh, que bé!20:23
rafael_carrerasi ens proposen el 10 de novembre20:23
wagafoReservem el 10!20:23
ubuntaires_teleg<ggrappa> Crec que podré anar-hi.20:24
ubuntaires_teleg<josepgallart> okj el 10 perfecta20:24
wagafoTenim xerrades? O s'ha de fer la crida?20:24
rafael_carrerass'ha de fer la crida encara20:25
rafael_carrerasperò ja podeu proposar xerrades :-)20:25
wagafoMolt bé, rafael_carreras20:25
wagafoJo estic molt liat aquest trimestre, a veure si omplim amb xerrades externes20:25
wagafoliat=embolicat20:26
ubuntaires_teleg<ggrappa> (Tranquil, wagafo, que el Virgili7 no és ubuntaire.)20:26
wagafoSort que tinc, ggrappa20:28
ubuntaires_teleg<cubells> Jeje20:28
wagafoÉs un lurker20:28
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Als voyeur20:29
rafael_carrerasem sembla que no20:30
ubuntaires_teleg<cubells> Tu ho tens permés tot josep20:31
wagafoSiscoGarcia, no li agrades al robot. Les teves entrades no surten a l'irc20:32
rafael_carrerasi les del vicent tampoc20:32
wagafoNo li agraden els valencians20:32
ubuntaires_teleg<ggrappa> Iep! I les meues?20:33
wagafoTu ja et més d'aquí que d'allà20:33
wagafoEstem?20:34
rafael_carrerasdiria que sí20:34
rafael_carrerasbona nit20:35
wagafoDoncs vinga, anem a dormir abans que el robot ens banegi a totes20:35
wagafoBona nit!20:35
ubuntaires_teleg<MrAniol> Bona nit!20:35
ubuntaires_teleg<aniolm> Merci!21:27
ubuntaires_teleg<aniolm> @aniolm [[0]: On 2018-10-09, 6 days from now, your membership], ^ Del Launchpad21:27
tofona[m]> Hola ubuntaires! Necessito ajuda doncs en una actualització d'Ubuntu he perdut l'accés al sistema i el portàtil ara sols inicia amb Windows,  sense opció d'Ubuntu. Alguna idea?21:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!