/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/10/20/#ubuntu-nl.txt

remy^Mustangman1966, het heeft niet geholpen helaas09:25
Mustangman1966Dat is jammer.09:27
Mustangman1966Probeer eens bluedevil op nieuw te installeren met daarna sudo apt-get install obex-data-server, misschien dat dat helpt.09:29
Mustangman1966@remy Probeer eens bluedevil op nieuw te installeren met daarna sudo apt-get install obex-data-server, misschien dat dat helpt.10:43
Mustangman1966* Disconnect10:43
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
remy^ik zal ff kijken ->die obex was al geinstaleerd :)13:49
remy^de fout ligt bij het pair-en.. krijg steeds 'toevoegen apparaat mislukt'13:52
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!