/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/10/22/#ubuntu-cat.txt

Systemfailurehola16:16
SystemfailureVIVA EL 155 - JUNQUERAS PUDRETE EN LA CARCEL CACHO CABRON  - VENGA PUGDEMONT CERDO DE MIERDA VUELVE A ESPAÑA SI TIENES HUEVOS16:17
SystemfailureVIVA EL 155 - JUNQUERAS PUDRETE EN LA CARCEL CACHO CABRON  - VENGA PUGDEMONT CERDO DE MIERDA VUELVE A ESPAÑA SI TIENES HUEVOS16:17
SystemfailureVIVA EL 155 - JUNQUERAS PUDRETE EN LA CARCEL CACHO CABRON  - VENGA PUGDEMONT CERDO DE MIERDA VUELVE A ESPAÑA SI TIENES HUEVOS16:17
SystemfailureVIVA EL 155 - JUNQUERAS PUDRETE EN LA CARCEL CACHO CABRON  - VENGA PUGDEMONT CERDO DE MIERDA VUELVE A ESPAÑA SI TIENES HUEVOS16:17
SystemfailureVIVA EL 155 - JUNQUERAS PUDRETE EN LA CARCEL CACHO CABRON  - VENGA PUGDEMONT CERDO DE MIERDA VUELVE A ESPAÑA SI TIENES HUEVOS16:17
SystemfailureVIVA EL 155 - JUNQUERAS PUDRETE EN LA CARCEL CACHO CABRON  - VENGA PUGDEMONT CERDO DE MIERDA VUELVE A ESPAÑA SI TIENES HUEVOS16:17
SystemfailureVIVA EL 155 - JUNQUERAS PUDRETE EN LA CARCEL CACHO CABRON  - VENGA PUGDEMONT CERDO DE MIERDA VUELVE A ESPAÑA SI TIENES HUEVOS16:17
SystemfailureVIVA EL 155 - JUNQUERAS PUDRETE EN LA CARCEL CACHO CABRON  - VENGA PUGDEMONT CERDO DE MIERDA VUELVE A ESPAÑA SI TIENES HUEVOS16:17
ubuntaires_teleg<cubells> Algú s'ha colat.16:47
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Molt16:50
ubuntaires_teleg<muzzol> És un test16:57
ubuntaires_teleg<wagafo> No sé qui té permisos d'administrar al canal d'IRC, per posar bans i tal.17:18
ubuntaires_teleg<ggrappa> Mentre el banejeu, vaig a encendre-li una espelma negra perquè se li muiga la pilila ⚰️⚰️⚰️⚰️19:14
tommypmHola, algu hem podria posar al dia20:06
tommypm?20:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!