/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/01/09/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> hola bona tarda la gent del Mobil Social Congres feran USBs amb ubuntu, quin penseu que es el logomillor per posari?13:49
ubuntaires_teleg<ggrappa> M'agrada més el primer, amb la senyera amb els colors originals.13:54
ubuntaires_teleg<josepgallart> đź‘Ť13:54
ubuntaires_teleg<rcarreras> a mi m'agrada el 3, el problema amb el primer és que té 3 colors i degradats, et diran que tururut.13:55
ubuntaires_teleg<josepgallart> be dons els i paso els dos i que posin el que puguin13:55
ubuntaires_teleg<rcarreras> a veure què hi diuen, si pogués ser l'1, a mi em semblaria molt bé, clar.13:56
ubuntaires_teleg<ggrappa> Mmm, sí, crec que el Rafael té raó en això dels problemes tècnics.13:57
ubuntaires_teleg<josepgallart> ok seguire informant13:57
ubuntaires_teleg<rcarreras> de moment, excel·lent notícia, Josep. Gràcies per la feina!13:57
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Arribo tard, però a mi el que més m'agrada és el 4t... Per si cola17:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!