/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/01/22/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger2hei.. jeg har lige købt en brugt bærbar med ubuntu på. jeg  vil gerne ha fabrikindstillet den. men kender ikke dette styre system17:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!