/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/01/25/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<rcarreras> Mireu què espectacular!16:13
ubuntaires_teleg<rcarreras> És com als vells temps. :'-)16:14
ubuntaires_teleg<josepgallart> 😍👍👏16:14
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ein? Què és això? Un projecte de trobada?16:40
ubuntaires_teleg<rcarreras> La propera festa del maig16:41
ubuntaires_teleg<ggrappa> Caram! Doncs, fa molt bona pinta.16:41
ubuntaires_teleg<rcarreras> Sí 😊16:42
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> com mola!!!!! … ja tenim data fixa? és per agendar-m'ho abans no siga tard17:28
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> tot i que ja tinc coses a finals d'abril-principis de maig :(17:28
ubuntaires_teleg<rcarreras> Doncs posa-hi tu la data, ara ets a temps :-)17:30
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> què tal el 18 de maig?18:31
ubuntaires_teleg<rcarreras> Per mi bé, és una data típica. A veure que dieu els altres i, si va bé, la proposem als organitzadors.18:34
ubuntaires_teleg<aniolm> A mi em sembla bé18:35
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Perfecte18:35
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ferpecte.18:45
ubuntaires_teleg<wagafo> A mo19:30
ubuntaires_teleg<wagafo> A mi també em va bé el 18 de maig19:31
ubuntaires_teleg<josepgallart> Ok19:31
ubuntaires_teleg<josepgallart> Perfecta19:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!