/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/01/26/#ubuntu-gr.txt

skoulikisκαλησπερα παιδια18:43
skoulikisειναι κανεις online18:43
andchrisgeia sas pedia .23:46
andchriseime kenurgios sta ubuntu kai xriazome voithia an mporei kapios23:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!