/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/05/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<ggrappa> Estic mirant el mapa del barri, Rafael, i pinta bé: crec que podem fer el primer reglamentari al for de L'Avi Josep, dinar al Restaurant Vell o al Celler de la Rambla i, com a fi de festa, fer el sorteig al Cofifi. S'haurà d'investigar, això sí.21:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!