/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/11/#ubuntu-rs.txt

milobit-uhvatise gorskog zmaja16:23
milobit-pomoz bog ljudi :)16:24
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=_Zr02wQdtJg16:24
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=k36GlE4m1_o16:29
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=k36GlE4m1_o16:29
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=k36GlE4m1_o16:29
milobit-pade nam Vojvoda:(16:35
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=DwkUo23Cous16:48
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=6WXBHZmnlqw16:52
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=rBucp-N_phc17:00
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=7FErJxiIfWw&list=RD_Zr02wQdtJg&index=2517:10
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=7FErJxiIfWw&list=RD_Zr02wQdtJg&index=2517:32
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=7FErJxiIfWw&list=RD_Zr02wQdtJg&index=2517:32
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=7FErJxiIfWw&list=RD_Zr02wQdtJg&index=2517:32
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=gcjMgMYimic17:54
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=sZqnZKHLIl818:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!